Daghill

Diktar-verkstaden i Ramlösa Foto Lars Sjölander
Diktar-verkstaden i Ramlösa Foto Lars Sjölander

Daghill, villa vid Källgatan i Ramlösa brunn. Daghill var under 1920- och 1930-talen ibland omtalad som ”Fridas hus” eftersom skalden och tidningsmannen Birger Sjöberg var bosatt här från 1920 till sin död 1929. Större delen av hans lyriska och skönlitterära produktion tillkom under åren i villa Daghill. Huset uppfördes kring förra sekelskiftet av ett frikyrkligt samfund (Ebenezerförsamlingen) i Ramlösa. Efter Birger Sjöbergs död övertogs det av hans trogna husföreståndarinna Anna Rosdahl. Huset har alltsedan dess varit privatbostad. Ella Marta Jönsson Daghills som länge ägde huset förärades 1992 Birger Sjöberg-sällskapets medalj för det pietetsfulla sätt varmed hon tillvaratagit minnet av skalden. Se även Kvartetten som sprängdes.