Cykelfabriken King

Ett säkert varumärke för ett framgångsrikt Helsingborgsföretag.
Ett säkert varumärke för ett framgångsrikt Helsingborgsföretag.

Cykelfabriken King, grundades 1917 av Ernst J. Pålsson och Erik Jonsson. Båda var då anställda hos AB Ernst O. JönssonCykelfabriken Kärnan. Detta bolags chef, Ragnar Jönsson, broder till då avlidne Ernst O., ställde upp som delägare i de bådas firma, som hade namnet Handelsbolaget Industrikompaniet. Efter några år med handel av div. maskinvaror, tillbehör för smedjor m.m. lämnade Ragnar Jönsson bolaget. Pålsson och Jonsson löste in Jönssons del och fortsatte i egna lokaler på Trädgårdsgatan 15. Här börjades montering av cyklar under märket King. Ramar och gafflar svetsades på Gustav Lundströms cykel- och svetsningsverkstad på Stattena, lackering skedde i Klippan. På 1930-talet köptes man ett företag i Uppsala, Josef Eriksson, som bl.a. hade tillverkat motorcyklar under märket Fram. Vidare köptes ett företag i Eskilstuna, Hejarsmide, som tillverkade vevpartier. Ett tredje företag, cykeltillverkaren Gripen i Norrköping, förvärvades och därpå Ängelholmsföretaget Standard samt Oscar Fredelin i Stockholm. Dessa inlemmades i den helsingborgska cykelfabriken.
Lokalerna på Trädgårdsgatan räckte inte till trots flera om- och tillbyggnader men 1939 kunde en modern fabriksbyggnad invigas vid Hästhagsvägen och 1943 kompletterades den med en kontors- och lagerbyggnad i två våningar. King-cyklarna ansågs vara av hög kvalitet och såldes över hela landet. Vid mitten av 1940-talet tillverkades ca 40 000 cyklar årligen. Även mopedtillverkning togs upp med framgång, liksom en trehjulig bil med plastkaross. Som generalagent för scootertillverkaren Vespa nåddes en dominerande ställning inom branschen. Nils Jonsson, son till Erik Jonsson, var den drivande i flertalet av de årens utveckling och framgångar. Han var en av fem syskon, som var majoritetsdelägare i företaget, Ernst Pålsson hade avlidit tidigt och syskonen löste in dennes efterlevande. Cykeltillverkningen flyttades så småningom till Norrköping och i de lediga lokalerna på Hästhagsvägen flyttade istället Nils Jonsson in Vespaagenturen. När Kooperativa Förbundet, som dittills köpt alla sina cyklar av Fram-King, började importera cyklar på 1960-talet förändrades verksamheten. Av åldersskäl började syskonen sälja av de olika företagen och 1986 såldes slutligen moderbolaget till den Aritmosägda Monark-Crescentkoncernen.