Cöster (släkten)

Cöster (släkten), köpmans- och ämbetsmannasläkt som under 1700-talet och senare lät tala om sig i olika sammanhang. Släkterna Cöster och Pihl kom genom ingiften redan från tidigt 1700-tal under lång tid framöver att tillhöra de ledande i staden. Av stadens fyra rådmän var i början på 1700-talet två herrar Pihl/Cöster förenade i svågerskap. Se även Pihl (släkten). Margaretha Pihl, dotter till Jeppe Pihl, gifte sig med en köpman av tysk börd som hette

(1) Johan Cöster, 1664–1729. Han handlade huvudsakligen med kram (siden, textil etc.) och var en av de större importörerna av salt. I början av 1700-talet fick han tillsammans med svågern Petter Pihl d.ä. dykeriprivilegier och kom framöver att ägna sin mesta tid åt dykeriet som grundlade hans betydande förmögenhet. Dennes son

(2) Fredrik Wilhelm Cöster d.ä., 1726–1797, inledde sin bana inom tullen i Landskrona och Helsingborg. Han blev efter ett kontroversiellt arvskifte efter Petter Pihl d.y. ägare till bl.a. Gamlegård och Henckelska gården. Under en tid ägde han också Jacob Hansens hus. Cöster var vid mitten av 1700-talet stadens riksdagsledamot samt direktör och delägare i Södra dykeri- och bärgningskompaniet. Han skapade en stor förmögenhet och blev en av stadens rikaste borgare. För eftervärlden är han mest känd som byggherre till Fredriksdals herrgård, som efter hans tid utvecklades till ett stort landeri. Numera friluftsmuseum, se Fredriksdal – museer och trädgårdar. Han har även gett namn åt Fredrik Cösters gata.

(3) Fredrik Wilhelm Cöster, 1764–1831, son till C(2), tullförvaltare och rådman.

(4) Mikael Andreas Cöster, 1729–1786, kusin till C. (2) var t.f. borgmästare i Hbg 1759–1761. Under åren 1759–1774 var han ägare till Pålsjö gård och drev där en fajansfabrik, se Pålsjö fajansfabrik. Egendomen Pålsjö var en gåva av hans mor Öllegård Maria Broomé.

(5) Fredrik Wilhelm Cöster, 1798–1876, son till C.(3), rådman 1840–1876. Se även Dykerikompaniet, Fredriksdal – museer och trädgårdar, Gamlegård, Henckelska gården och Pålsjö fajansfabrik.

Läs mera: Torsten Nilsson ”Släkten Cöster”. Gunilla Eriksson, ”Cösters Pålsjö”, Kring Kärnan 21 (1992) och av samma författare ”Fajanserna kring Östersjön, 4:1 Skärvor av en dröm” (2002); Sidney Grahn, ”De första 120 åren” (2000).