Christian Berg

Berg, Christian, 1893–1976, skulptör. Berg var född i Förslöv och verksam där samt i Stockholm. Framträdde som ledande företrädare för en abstrakt, postkubistisk skulpturkonst på Stockholmsutställningen 1930, bl.a. med “Monumentalfigur” som idag finns vid Höganäs stadshus. Vid utställningen fanns då också en version av skulpturen Torso med. Utförd i full skala i granit sattes denna upp 1961 vid Helsingborgs konserthus.