Carl Milles

Milles, Carl, 1875–1955, skulptör. Efter en ungdomstid då han främst gjorde små skildrande skulpturer i en målerisk stil, utvecklade han efter hand en formfast stiliserande gestaltning, alltmer förbunden med en klassisk realism. Han blev genom en rad fantasifulla monument över bl.a. historiska personligheter under flera decennier landets mest uppburne skulptör. Dessa verk hade en stor scenisk slagkraft, som t.ex. ”Folkungabrunnen” i Linköping eller mytiska symbolgestalter som ”Poseidon” på Götaplatsen i Göteborg. Han har utfört Sjöfartsgudinnan i Helsingborg. SS