Bruksgatan

Bruksgatan, namnet efter Ruuthska bruket, sträckte sig ursprungligen mellan Prästgatan och Södra Kyrkogatan och kallades i äldre tid Lilla Södra gatan. År 1885 skänkte brukets dåvarande ägare, konsul Petter Olsson, i samband med flyttning av verksamheten, mark för att förlänga Bruksgatan söderut mellan Prästgatan och Trädgårdsgatan. Denna del kallades till en början Nya Bruksgatan, men senare endast Bruksgatan. Här lät konsuln 1877 uppföra Missionshuset. Den norra delen av gatan blev gågata 1970.