Britta Nehrman

Nehrman, Britta, 1901–1979, skulptör, utbildad bl.a. för Bourdelle i Paris. Nehrman blev känd för fint modellerade skulpturer av barn och ungdom och intimt karaktäriserade porträtt. För Helsingborgs stad har hon utfört skulpturgruppen Moder och barn som fanns placerad på Furutorpsplatsen innan den försvann den 26 juni 2012.