Bomgränden

Bomgränden, den branta gatstumpen mellan Nedre Långvinkelsgatan och Sankt Clemens gata var i äldre tider platsen där vägfarande var skyldiga att stanna och betala landtull eller ”lilla tullen”, som den också kallades. En tullbom var placerad på Långvinkelsgatan, strax nedanför nuvarande Bomgränden fram till 1810, därav namnet. Gränden var ursprungligen en smal förbindelse till Sankt Clemens vång och Lilla Möllevången (Centrum).