Billeplatsen

Billeplatsen, är en öppen plats omedelbart öster om Mariakyrkan omgiven i norr av den före detta Wingårdhska handelsgården och i söder av apotekshuset och dess trädgård. Från Billeplatsen leder Hallbergs trappor till Slottshagen. Platsen omnämndes redan på 1700-talet som Billeplatsen, men det blev inte det officiella namnet på platsen förrän ca 1931. Se även Billegården.

I Kulturmagasinets/Helsingborgs museers samlingar hittar du foton på Billeplatsen, bl.a.: [[1]]