Arnold Salomon-Sörensen

Salomon-Sörensen, Arnold, 1887–1972, har ritat ett stort antal byggnader i Helsingborg och andra städer. Några exempel är Tornerhjelmska Barnasylen 1939, Banckska barnsjukhuset 1944, Sjömansförmedlingens hus vid Kungsgatan 8 1929 (se Sjömanshus, -hem, -förmedling, -bibliotek m.m), bostadshusen längs Roskildegatan 1920- talet, Skånska Brands hus vid Norra Kyrkogatan 1935 samt Raus församlingshem och Allhelgonakyrkan 1928. Se också Arkitektur.