Albert von Stockenström

Stockenström, Albert von, 1867–1954, konstnär, född i Härnösand och son till borgmästaren i Helsingborg Erik v. S (1823–1905). Familjen flyttade till Hbg, där fadern utsågs till borgmästare i maj 1868. Albert studerade till konstnär bl.a. vid Konstakademien i Stockholm, for till Paris och utförde där de fyra statyer som pryder Helsingborgs rådhus västra och södra sida. I slutet av 1890-talet var han kvar i Paris, återkom dock till Sverige men hade ingen fast adress efter faderns död 1905 och överfördes 1911 till boken över obefintliga. Omkring 1920 flyttar han emellertid till Ljungby där han stannade till sin död. Han betraktades under hela sitt liv som familjens svarta får, var bitter och fientlig mot sin omgivning och ansåg inte att han fått den uppmärksamhet han förtjänade för sina rådhusstatyer. Han behöll livet igenom en aversion mot Helsingborg. Det var inte förrän efter sin död som han rönte viss uppskattning för sin konst. Se även Rådhus.

Läs mera: Torkel Eriksson, ”Rådhuset i Helsingborg” (1996).