Zackarias Fredrik Agathon Stenkula

Stenkula, Zackarias Fredrik Agathon, 1803–1867, regementsläkare vid Norra skånska infanteriet. Stenkula hade tidigare varit frivillig läkare i Polska frihetskriget 1831, suttit i ryskt fångläger men frigivits, tjänstgjort som bataljonsläkare vid olika svenska corps innan han fick tjänsten i Helsingborg. Stenkula ägde ett torp, ”Stenkulas torp”, vid nuvarande viadukten på norr, liksom fastigheterna utmed Ålgrändens norra sida, mellan Drottninggatan och Kullagatan samt Kopparmöllan vid Hälsan. Fastigheten vid Ålgränden köptes 1868 av ryttmästare Leopold von Horn som i en del av huset inrättade en kasern för husarerna. Mot Kullagatan inrättades 1854 stadens första telegrafstation, se Telegrafverket i Helsingborg. Kopparmöllan såldes 1868 till handlande N.P. Nyborg som döpte om stället till Nybodal. KEA

Läs mera: Fritz Netzler, ”Helsingborgsminnen från min ungdom” (1928).