Yngve von Schmidten

von Schmidten, Yngve, 1877–1953, konstnär, journalist, författare. Schmidten föddes i Helsingborg, blev student i Lund 1898 och fil. lic. 1909. Radikal och aktiv i det akademiska livet var han ordförande i föreningen Studenter och Arbetare i Lund 1902–03, medarbetare i tidningen Skånes Nyheter och 1907 redaktör för Folkets Tidning i Lund. Efter återkomsten till födelsestaden utgav Schmidten tre diktsamlingar, för att sedan inte vidare höra av sig som diktare i bokform. Debuten skedde 1909 med ”Min ungdoms visor”, i raskt takt följd av ”På hemmets mark” (1910) och ”Hjärtats rosor” (1911). I dikterna är landskapet alltid det skånska, särskilt Helsingborg med omnejd, Röstånga, Skäralid, Nackarpsdalen. Utsikten mot Öresund har Schmidten hyllat i den finstämda dikten ”Hemma”, även den i ”Min ungdoms visor”. Efter hemkomsten medarbetade Schmidten flitigt i lokalpressen, främst Helsingborgs-Posten och Helsingborgs Dagblad med skisser och kulturhistoriska essäer. HL

Läs mera: Solbritt Lindfors Lång, red., ”Diktarnas Helsingborg” (2005).