Wällufsbygdens hembygdsförening

Wällufsbygdens hembygdsförening, bildad 1969 för att ta tillvara äldre föremål från bygden och visa hur man levde och arbetade. Samlingarna är inrymda i tre byggnader invid Välluvs kyrka.