Wällufs mellanskola

Wällufs mellanskola, uppgifter saknas.