Wilhelm Rander

Rander, Wilhelm, 1733–1797, rådman och handelsman samt ägare till Pålsjö från 1774.