Wikingstrands café & pensionat

Wikingstrands café & pensionat, var inrymt i fastigheten Villa Wikingstrand på Drottninggatan strax söder om Tinkarpsbacken. Tidigare fanns två hus på tomten. De båda husen uppfördes på 1880-talet som bostadslogement åt frigivna fångar men det blev ingen succé (de frigivna ville inte flytta dit!) så i stället startade Helsingborgs nya såp- & tvålfabrik i den södra byggnaden. Rörelsens ägare, makarna Kleine, bodde i den norra fastigheten. Det södra huset inreddes så småningom som hyreshus och fungerade som sådant fram till omkring 1930, varpå det revs.

I den norra byggnaden startades rubricerade café- och restaurangrörelse och på platsen efter den rivna byggnaden öppnades en uteservering som blev mycket populär. Här fanns musikpaviljong där skiftande ensembler framträdde medan gästerna samtidigt kunde njuta av fin utsikt över Sundet. Rörelsen avvecklades och byggnaden revs 1983. På tomten uppförde HSB 38 lägenheter med bostadsrätt under åren 1991–93.