Wieselgrens skola

Wieselgrens skola (i Raus), skolhuset, som fortfarande finns kvar, uppfördes 1848 omedelbart väster om Raus kyrka på initiativ av kyrkoherde Peter Wieselgren. Beslutet om byggandet föregicks av tre års bittra strider inom socknen, bl.a. om placeringen av skolan. Skolhuset utdömdes efter nära 40 års användning den 14 feb. 1887. Byggnaden förföll sedan under många år, men restaurerades på 1930-talet och används nu av kyrkan.