Våtmarkskonventionen

Våtmarkskonventionen, CW-list eller Ramsarkonventionen för Södra Skälderviken, är inriktad på skydd av internationellt värdefulla våtmarker och grunda vattenmiljöer. Sverige är ett av världens våtmarksrikaste länder och anslöt sig till konventionen 1974. I dag finns 51 svenska områden med på Ramsarlistan. År 2001 fick Södra Skäldervikskusten status som våtmark av internationell betydelse och upptagen på den så kallade CW-list (Convention on Wetlands, även kallad Ramsarkonventionen). Området som omfattar 1 350 hektar, har stor betydelse för fågellivet, särskilt rastande våtmarks- och sjöfågel, men även rovfågel som havsörn, pilgrimsfalk, fiskgjuse m.fl.