Västraby småskola

Västraby småskola, i bruk 1879–1933, belägen på Västraby gård.