Västra Drottninggatan

Västra Drottninggatan, tidigare namn på den genom en allé tudelade gatans västra väghalva.