Västra Borgarhögsvägen

Västra Borgarhögsvägen, efter fornlämningen Borgarhögen i närheten (Bårslöv 1987).