Västkustbanan

Västkustbanan, invigd 1885. Banan förstatligades 1896 och sträcker sig i dag från Göteborg till Malmö/ Köpenhamn via Ängelholm, Kattarp, Ödåkra, Maria, Knutpunkten, Ramlösa, Rydebäck, Glumslöv och Landskrona. Se även Järnvägar.