Övre läget

Övre läget, omfattade ett område mellan Rååvägen och stranden, söder om Styrmansgatan på Råå.