Vänorter

Vänorter, har utsetts för samarbete och utbyte av erfarenheter städer emellan. Helsingborg har (2005) vänorterna Helsingör, Alexandria (USA), Pärnu (Estland) och Dubrovnik (Kroatien). En speciell vänortsplats invigdes den 21 maj 2000 utmed kajpromenaden öster om restaurang Parapeten. Platsen är ritad av landskapsarkitekterna Per Friberg och Bruno Östholm och inramar en skulptur, ”Sail around the world”, av Tomas Nordbäck.