Välinge småskola

Välinge småskola, i bruk 1859–1926, belägen ca en km norr om kyrkan.