Väla södra

Väla Södra industriområde, började exploateras i slutet av 1970-talet. Området omfattade totalt ca 167 ha tomtmark år 2005.