Väla norra

Väla Norra, industriområde beläget omedelbart väster om Väla Centrum, omfattar omkring 280 000 m2 tomtmark.