Väla by

Väla by, är belägen öster om Väla trafikplats och intill gamla riksettan, som ligger kvar i sitt ursprungliga läge. Byn har ca 40 bostadsfastigheter jämte ett mindre antal verksamhetslokaler inom företrädesvis trädgårdsnäringen.