Viskängsstråket

Viskängsstråket, ett sammanhängande grönområde öster om Viskgatan mellan Fältarpsvägen och Filbornavägen. (Från söder till norr är ”ängarna” benämnda Backängen, Högaborgsängen, Källängen, Viskängen, Munkängen, Skolängen och Blomsterängen). Området var ursprungligen reserverat för en möjlig sträckning av järnvägen i en båge som man tänkte sig gå öster om centrala Helsingborg. Innan hela området uppläts till park användes en avsevärd del av stråket till koloniområde (se även Koloniträdgårdar). På Blomsterängen fanns ett försöksfält för Daehnfeldts fröhandel. Viskängen är den största enskilda delen och invigd först, år 1954, medan Blomsterängen är den sist iordningsställda, år 1963 då bl.a en vitoxelallé planterades mot Kungälvsgatan.