Vespan

Vespan, skämttidning, ”Veckoblad för skämtets vänner”, utgiven av ritläraren Sven ”Ritus” Andersson. Utgivningen pågick från 1880 till 1883.