Vegeåns mynning

Vegeåns mynning, i Skäldervikens sydöstra hörn mynnar Vegeån som har ett nästan 500 kvadratkilometer stort avrinningsområde. Här finns Sandön och stenrevet Själrönnen. Området ingår även i EU:s Natura 2000 och Ramsarområdet på grund av det rika fågellivet. Här häckar bl.a. de sällsynta arterna skärfläcka och småtärna. Under vår och höst rastar stora mängder våtmarks- och sjöfågel i det grunda området.