Vasatorp

Vasatorp, avsöndrades från Rosendal som en ny stor jordbruksenhet under första delen av 1800-talet. Herrgården, som uppfördes år 1851, är belägen på samma plats som en tidigare ensamgård med samma namn. År 1967 förvärvades Vasatorp av de två byggföretagen Göran Bengtsson Byggnads AB och AB Skånska Cementgjuteriet. På gårdens ägor har senare tillkommit bl.a. Björka bostadsområde, Väla centrum och Vasatorps golfbana. (se Kropp)