Vapnögatan

Vapnögatan, efter Magnus Stenbock, fältherre och generalguvernör, greve till Vapnö (Stattena/ Tågaborg).