Vallgatan

Vallgatan, (Norra, Södra, Östra), gatunamn som anknyter till de vallar och befästningar som omgav staden. Vallgatorna visar de ursprungliga bastionernas yttersidor. Råå vallar gav namn åt Vallgatan på Råå som sedermera fick namnet Kustgatan.