Valhallagatans skola

Valhallagatans skola, Valhallagatan 29, i bruk 1916–1918. Här bedrevs folkskola provisoriskt i två lägenheter.