Väktare och Svart Riddare

Väktare och Svart Riddare är titlarna på de två skulpturer som står norr om hamninloppet i Norra hamnen. Verken köptes in i förbindelse med stadsmässan H99 och är skapade av konstnären Johnny Martinsson.

Foto: Sofia Rydell