Ulfeldts plats

Ulfeldts plats, tidigare namn på plats vid Dämmegatan/ Lilla Möllevångsgatan.