Tysta Marie

”Tysta Marie”, Pensionat, Café, Matsalar, Läsesalong med Konversationssalong och Lånbibliotek” startades hösten 1892 på Södra Storgatan 22 av folkskollärarinnan Nanny Palmkvist och husföreståndarinnan Wilhelmina Hjertstrand. Ett år senare flyttade ”Tysta Marie” eller ”Tysta Maria”, som det också kallades, till ”rymliga och komfortabla lokaler på Järnvägsgatan 3 med härligaste utsikt över hamn och sund” enligt reklamen. En bokkatalog från 1896 finns bevarad från Lånbiblioteket. Den redovisar ett bokbestånd på 1 500 band huvudsakligen skönlitteratur men även lexikon och uppslagsverk. Tidskriftslitteraturen var riklig, dessutom med ett stort antal dagliga tidningar, huvudsakligen från de nordiska länderna. Läsesalongen var öppen från kl. 9 på morgonen till kl. 10 på kvällen. Entrén var 10 öre. Man kunde också få ett årsabonnemang för 10 kr. Katalogen över bokbeståndet kunde köpas för 20 öre och för en ringa penning, oklart hur mycket, kunde man även låna hem böckerna.

Pensionatet serverade ”vällagad mat till moderata priser”. Helinackorderingar och matabonnenter togs emot för längre eller kortare tid. Man talade också om att man hade Rikstelefon och man rekommenderade sig till ”Badgäster, Resande, Turister och alla som värdera ett godt hem”. I slutet av 1890-talet drev ”Tysta Maria” också en hushållsskola med undervisning i ”vanlig och vegetarisk matlagning”. Dessutom fanns kurser höst och vår i ”allmänt bildande ämnen såsom räkning, bokföring, hälso- och sjukvårdslära, statskunskap, språk, musik, sömnad, träslöjd m.m.” I början av 1900-talet flyttade ”Tysta Marie” till Järnvägsgatan 29 i hörnet vid Trädgårdsgatan.
1908 bestämde sig Nanny Palmkvist, efter 15 års hårda ansträngningar, för att lägga ned hela verksamheten. Hon misstror enligt egen utsago alla människor. Boklånarna stjäl böckerna. Hon berättar i en tidningsintervju att under de femton år som hon drivit verksamheten har ca 600 böcker försvunnit. Rörelsen är inte lönsam. Det är helt enkelt omöjligt att få ekonomin att gå ihop. Hon överlämnar dock rörelsen till Anna och Emma Pehrsson, som under ett par år driver den vidare på Drottninggatan 70. Efter 1911 finns det inte längre några spår av ”Tysta Marie” i Helsingborg.