Tyge Krabbe

Krabbe, Tyge, 1474–1541, dansk storman, riksmarsk (ungefär dagens ”överbefälhavare”), fick 1507 Helsingborgs län som förläning. Kungamakten kunde ”ge bort” ett län i utbyte mot att ordningen i länet upprätthölls, skatt samlades in och att krigsfolk därifrån kunde beordras fram vid behov.

I Kulturmagasinets/Helsingborgs museers samlingar hittar du en teckning som föreställer Tyge Krabbe och Grevefejden: [[1]]