Tycho Braheplatsen

Tycho Braheplatsen, namn på den öppna platsen vid Nedre Långvinkelsgatan/Norra Storgatan intill den s.k. Roothska fastigheten mitt emot Jacob Hansens hus. Tidigare låg här ett tvåvåningshus, vilket revs omkring 1840. Under många år efter 1843 kallades platsen allmänt Kungstorget sedan de svenska och danska kungarna Oscar I och Kristian VIII med familjer jämte flera andra kungligheter gästat konsul Carl Henrik Rooth i den intilliggande fastigheten. I samband med att platsen ställdes i ordning 1927 tillkom Tycho Brahebrunnen och namnet ändrades till det nuvarande (Centrum 1929).

Läs mera: Margit Rooth, ”Carl Henric Rooth”, Kring Kärnan 23 (1994).