TV-masten

TV-masten, invigd på Olympiafältet 1958.