Två bröder

Två bröder, restaurang på Sundstorgets norra sida.