Ättekullaskolan

Ättekullaskolan, Ättekullagatan, togs i bruk 1982. Skolan har elever från och med förskola till och med årskurs 9.