Ättekulla industriområde

En av de ättehögar som gett området dess namn.

Ättekulla industriområde, beläget mellan Österleden och E6 i den sydöstra delen av staden och omfattar drygt 1 000 000 m2 tomtmark. Försäljningen av industritomtmark påbörjades under 1960-talet. Namnet kommer från de rika fornlämningar i form av ättehögar som finns i området.