Träkubbagatan

Träkubbagatan, populär benämning på den år 1904 nyanlagda Karlsgatan, vars ytbeläggning bestod av träkubb.