Trädgårdsnäring

Helsingborg är en av landets viktigaste orter när det gäller odling och handel med frukt, grönsaker och blommor
Helsingborg är en av landets viktigaste orter när det gäller odling och handel med frukt, grönsaker och blommor

Trädgårdsnäring, har av naturliga skäl varit av stor omfattning i och kring Helsingborg.

Handelsträdgårdar och plantskolor

har försett invånarna i regionen med det mesta av frukt, grönt och blommor och dessutom svarat för en omfattande handel till övriga Sverige. Bland några handelsträdgårdar av äldre datum kan nämnas Filborna handelsträdgård från 1900, Käftaåra handelsträdgård från 1850-talet, Sofiebergs handelsträdgård 1890-talet, Jensens handelsträdgård 1850-talet, Kocks handelsträdgård (Råå) 1880-talet, Lybecks handelsträdgård 1890-talet, Ramlösa Plantskola omkr. 1900 och Cedergren & Co, plantskola.
Utöver dessa uppräknade kan noteras att vid mitten av 1920-talet fanns ett trettiotal verksamma inom staden och på 1940-talet upp emot etthundratrettio odlare. Särskilt i Filborna- och Ramlösaområdena låg ett stort antal handelsträdgårdar. I och med stadens expansion har flertalet fått lämna plats för bostads- och industribebyggelse. En uppräkning av i dag verksamma odlare kan bara bli ofullständig, men några namn kan nämnas: AB C.F. Landsbergs plantskola (Påarp), Ödåkra Uteplantor AB (Ödåkra), Fastbergs Blomstergård AB, Tibidao AB, (Bankogården) Arnes Blommor (Påarp) och AB Rosenquists Plantskola (Västergård).
Hela Kullabygden är rik på trädgårdsodlare, större och mindre, flertalet specialiserade på olika produkter inom näringen och med moderna växthus av det större formatet. Många av dessa svarar för leveranser till grossister som sköter distributionen ut över landet. Under senare år har en omfattande verksamhet inom

Grossistledet

vuxit upp på Långeberga där ett stort antal företag i branschen samlats. Flera av dessa är ledande inom den svenska hanteringen, var och en inom sitt speciella område, blommor, frukt och grönt, skalade potatis och rotfrukter etc. Från terminalerna på Långeberga, dit odlare från stora delar av södra Sverige levererar sina produkter, går dagligen flera hundra långtradare med destination övriga Sverige.
Redan 1959 började storskaligheten, då på Rännarbanan, när ett antal producenter av frukt, grönsaker och prydnadsväxter bildade en gemensam försäljningsorganisation, Trädgårdshallen – Mäster Grön. Företagets välkända logotyp, ”Gubben”, kom till på 1970-talet. Åren 1987–88 flyttades verksamheten till Långeberga och 1992 ombildades föreningen till att endast arbeta med prydnadsväxter och gör så alltjämt. Ett 80-tal växtproducenter är ägare av föreningen som hanterar ca 40 % av landets produktion.
Mäster Gröns handel med frukt och grönt togs samtidigt över av SydGrönt AB och Svenska Odlar Laget SOL. De riksbekanta grönsaksauktionerna som hållits på Trädgårdshallen upphörde 1992. I dag sker budgivningen via datorer!
Förutom Mäster Grön och Ewermans, som var de första på Långeberga, har här successivt vuxit upp en mängd företag i branschen. År 1997 flyttade t.ex. 3N Produkter AB, ett företag grundat 1988 i Helsingborg, till Långeberga och är i dag landets ledande inom potatis och rotfrukter till restaurang och storköksgrossister. Genomgående för företagen kan sägas att deras terminaler är mycket stora och med moderna dockningsstationer, vilket ger snabb lastning och lossning för åkarna.
Eftersom en del av företagen sysslar med import är det oftast en brokig skara lastbilar, förutom de svenska, från framför allt Danmark, Holland och Tyskland, men även sydeuropeiska länder som möts på Långeberga.
Bland de många grossisterna på Långeberga finns förutom de ovan nämnda: Alfred Petterssons Frukt o Grönsaker AB, Frukt & Grönsaksspecialisten i Hbg AB, Grönsaksbolaget i Hbg Parti AB, Lime Frukt & Grönt AB, POL Frukt AB, Froca i Hbg AB, Fruktservice AB, Horta Trading AB, Internova Frukt och Grönt AB, Långeberga fruktlager, Salico, Grönsaksmästarna, K.E. Pettersson och AB Tuna-Carlssons Partiförsäljning.
En väldig lagerbyggnad, 4 500 kvm stor, färdigställdes 2005 för Iborns Blommor, som detta år flyttade dit sin verksamhet från Ödåkra. Företaget, som sysslar med snittblommor och krukväxter torde vara det äldsta i sitt fack av Långebergaföretagen, grundat 1955 av Gösta och Rosa Iborn, men nu ägt av sönerna Lennart och Börje.
På Långeberga byggdes en av landets största lagerbyggnader för ICA, en modern anläggning på 63 000 kvm. Den stod klar 2006 och dit flyttade även ICA-handlarna AB Frukt o. Grönt som sedan länge funnits på Landskronavägen.
Bland grossister inom trädgårdsnäringen i övrigt kan nämnas Saba Frukt & Grönt AB och AB Banankompaniet på Ättekulla medan K. A. Lundbladh AB håller till på Rännarbanan.