Trädgårdsmästarevillan

Trädgårdsmästarevillan, även kallad jaktvillan, trädgårdsmästarebostad tillhörigt Pålsjö slott och riven 1957.