Tranemansgatan

Tranemansgatan, troligen efter ängsmarksnamnet Tranemaden (på skånska: tranema(e)n). Gatan leder ut mot platsen för en stor f.d. våtmark, väl synlig på Skånska rekognoseringskartan 1812–20. Ordet ”mad” har betydelsen ”sankäng, delvis översvämmad äng”. Tydligen har tranor setts här i jakt på föda (Eneborg 1912).

Källa: Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund. Möjligen härleds gatunamnet till en åkerlycka uppkallad efter Niels Trane eller Jöns Trane.