Traktörsgatan

Traktörsgatan, efter titel på markarrendator på 1700-talet inom Eneborgsområdet (Eneborg/ Högaborg 1912).